GZS Katalog živil za javno naročanje

Več ugodnejših, regijske predstavitve živil izboljšane hranilne sestave

 ZA SOCIALNE ZAVODE IN BOLNIŠNICE SO SE V SKLOPU PROJEKTA"VEČ UGODNEJŠIH"PRIČELE REGIJSKE PREDSTAVITVE ŽIVIL IZBOLJŠANE HRANILNE SESTAVE V sodelovanju s Skupnostjo socialnih zavodov in Združenjem zdravstvenih zavodov,  za socialne zavode in bolnišnice izvajamo regijske predstavitve živil izboljšane hranilne sestave. Po zaključku predstavitve izvedemo degustacijo izdelkov. V kolikor želite, da se izvede&nb...

Spremembe Zakona o kmetijstvu, ki se nanašajo na javno naročanje živil in njihovega nadzora glede realizacije Uredbe o zelenem javnem naročanju

Spremembe Zakona o kmetijstvu, ki se nanašajo na javno naročanje živil in njihovega nadzora glede realizacije Uredbe o zelenem javnem naročanju Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F), ki je bil objavljen v Uradnem listu 27.7.2021 prinaša nove določbe glede nadzora realizacije naročila za živila v javnih zavodih. Javni zavodi so zavezani realizirati naročila ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, ki so jih navedli v javnem naročilu...

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

Pravilnik za javne zavode uvaja obvezno mesečno poročanje o izvedenih transakcijah. V osmem odstavku 3. člena je navedeno:(8) Po objavi informacij iz drugega odstavka tega člena zavezanec mesečno sporoča javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki se nanašajo na plačilne transakcije iz naslova posameznih objavljenih pogodb, tako da do 18. v mesecu za predpretekli mesec sporoči identifikacijske podatke o prejemniku plačila (naziv, da...

Posvet o javnem naročanju za ponudnike živil

V petek, 9. decembra 2022, s pričetkom ob 9. uri na GZS.

GLAVNE UGOTOVITVE IZ DOGODKA "POSVET O JAVNEM NAROČANJU IN AKTUALNIH PREHRANSKIH TEMAH"

    GLAVNE UGOTOVITVE IZ DOGODKA "POSVET O JAVNEM NAROČANJU IN AKTUALNIH PREHRANSKIH TEMAH" GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je na 60. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni za predstavnike javnih zavodo...

22. SENZORIČNO OCENJEVANJE KRUHA, PEKOVSKEGA PECIVA, FINEGA PEKOVSKEGA PECIVA, KEKSOV, TESTENIN IN SVEŽIH SLAŠČIC V HLADNI VERIGI

V organizaciji GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je letos že 22. leto zapored potekalo senzorično ocenjevanje kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega peciva, keksov, testenin in svežih slaščic v hladni verigi.Strokovni senzorični panel je ocenil 208 izdelkov iz 14 podjetij.Podeljenih je 189 zlatih priznanj, od tega:- 96 v kategoriji kruha,- 29 v kategoriji pekovskega peciva,- 38 v kategoriji finega pekovskega peciva,- 20 v kategoriji svežih slaščic v hladni ...

Živila izboljšane hranilne sestave v Katalogu živil za javno naročanje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (novela ZJN-3B) prinaša kar nekaj novosti tudi na področju živil.

Novo: Pestra ponudba Kataloga živil na voljo tudi v gostinstvu in turizmu

Od septembra 2020 dalje lahko aplikacijo za naročanje živil uporabljajo tudi gostilne, restavracije, hoteli, ponudniki cateringa in turistične trgovine.

Odloči se ZA: promocija izdelkov izboljšane sestave

Slovensko živilsko industrijo in gostinsko-turistični sektor povezujemo preko spletne kampanje »Odloči se ZA«, s katero potrošnike spodbujamo k uživanju živil izboljšane sestave.

Sprejemamo vaše pobude in vprašanja

Imate pri uporabi Kataloga živil kakršnakoli vprašanja in pobude? Ste našli vse, kar potrebujete ali morda v ponudbi kataloga kaj pogrešate?
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]