GZS Katalog živil za javno naročanje

Več ugodnejših, regijske predstavitve živil izboljšane hranilne sestave

 ZA SOCIALNE ZAVODE IN BOLNIŠNICE SO SE V SKLOPU PROJEKTA"VEČ UGODNEJŠIH"PRIČELE REGIJSKE PREDSTAVITVE ŽIVIL IZBOLJŠANE HRANILNE SESTAVE V sodelovanju s Skupnostjo socialnih zavodov in Združenjem zdravstvenih zavodov,  za socialne zavode in bolnišnice izvajamo regijske predstavitve živil izboljšane hranilne sestave. Po zaključku predstavitve izvedemo degustacijo izdelkov. V kolikor želite, da se izvede&nb...

Spremembe Zakona o kmetijstvu, ki se nanašajo na javno naročanje živil in njihovega nadzora glede realizacije Uredbe o zelenem javnem naročanju

Spremembe Zakona o kmetijstvu, ki se nanašajo na javno naročanje živil in njihovega nadzora glede realizacije Uredbe o zelenem javnem naročanju Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F), ki je bil objavljen v Uradnem listu 27.7.2021 prinaša nove določbe glede nadzora realizacije naročila za živila v javnih zavodih. Javni zavodi so zavezani realizirati naročila ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, ki so jih navedli v javnem naročilu...

Predstavitev ponudbe živil izboljšane in ugodne hranilne sestave na seminarju Združenja nutricionistov in dietetikov

Na seminarju Združenja nutricionistov in dietetikov, ki je potekal 14. marca na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani je bil udeležencem predstavljen Katalog živil za javno naročanje in aktualna ponudba živil izboljšane in ugodne hranilne sestave, ki je predstavljena v publikaciji Odloči se za živila izboljšane hranilne sestave 2023. Poseben poudarek je bil namenjen aktivnostim programa Odloči se za POLNOZRNATO in polnozrnatim izdelkom.V okviru dogodka je potekala tu...

24. SENZORIČNO OCENJEVANJE S PODROČJA PEKARSTVA, SLAŠČIČARSTVA IN TESTENINARSTVA

Na letošnjem senzoričnem ocenjevanju s področju pekarstva, slaščičarstva in testeninarstva je strokovni senzorično panel ocenil rekordno število izdelkov (275) iz kategorij kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega peciva, svežih slaščic v hladni verigi, keksov, testenina, izdelkov iz testa in sendvičev.Zlata priznanja je prejelo 14 podjetij (Conditus d.o.o., Don Don d.o.o., Hlebček d.o.o., Iz krušne peči d.o.o., Konditor d.o.o., Mercator IP d.o.o.,...

KAKO ENOSTAVNO IN HITRO IZDELATI JAVNO NAROČILO ZA ŽIVILA

Lepo vabljeni na brezplačno delavnico, na kateri se boste naučili uporabe spletne aplikacije Katalog živil za javno naročanje in si močno olajšali pripravo javnega naročila za živila.

Strokovno srečanje aktiva vodij služb zdravstvene nege in oskrbe (Ljubljana, 26. september 2023)

Predstavnici GZS-ZKŽP sta se udeležili dogodka, ki ga je organizirala Skupnost socialnih zavodov in je bil namenjen vodjam služb zdravstvene nege in oskrbe. Na dogodku je potekala predstavitev aplikacije Katalog živil za javno naročanje in programa Odloči se za POLNOZRNATO. 

Dogodki za javne zavode: Posvet o javnem naročanju in aktualnih prehranskih temah (Gornja Radgona, 31. avgust 2023)

Zadnji dan sejma AGRA je potekal dogodek z naslovom »Posvet o javnem naročanju in aktualnih prehranskih temah«, ki je bil namenjen predstavnikom javnih zavodov kot so vrtci, osnovne šole in domovi starejših občanov. S strani predstavnice GZS-ZKŽP je na dogodku potekala tudi predstavitev programa Odloči se za POLNOZRNATO in nacionalnega partnerstva za polnozrnate izdelke. Poleg tega pa so se udeleženci dogodka lahko spoznali tudi s ponudbo polnozrnatih izdelkov podj...

Odloči se za POLNOZRNATO

 Odloči se za POLNOZRNATOV letu 2023 smo na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pričeli z aktivnostmi programa Spodbujanje uživanja polnozrnatih izdelkov med slovenskimi potrošniki (Odloči se za POLNOZRNATO), ki je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Partner programa je Skupnost socialnih zavodov Slovenije.Glavni namen programa je informirati potrošnike o prednostih uživ...

23. SENZORIČNO OCENJEVANJE S PODROČJA PEKARSTVA, SLAŠČIČARSTVA IN TESTENINARSTVA

23. SENZORIČNO OCENJEVANJE S PODROČJA PEKARSTVA, SLAŠČIČARSTVA IN TESTENINARSTVAStrokovni senzorični panel je v šestih dneh ocenil rekordno število izdelkov (246) iz 17 podjetij. Od tega so bili ocenjeni 103 izdelki iz kategorije kruha, 25 izdelkov iz kategorije pekovskega peciva, 43 izdelkov iz kategorije finega pekovskega peciva, 41 izdelkov iz kategorije svežih slaščic v hladni verigi, 12 iz kategorije keksov, 4 izdelki iz kategorije testenin, 7 iz kategorij...

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

Pravilnik za javne zavode uvaja obvezno mesečno poročanje o izvedenih transakcijah. V osmem odstavku 3. člena je navedeno:(8) Po objavi informacij iz drugega odstavka tega člena zavezanec mesečno sporoča javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki se nanašajo na plačilne transakcije iz naslova posameznih objavljenih pogodb, tako da do 18. v mesecu za predpretekli mesec sporoči identifikacijske podatke o prejemniku plačila (naziv, da...
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]