GZS Katalog živil za javno naročanje

Več ugodnejših, regijske predstavitve živil izboljšane hranilne sestave

 

ZA SOCIALNE ZAVODE IN BOLNIŠNICE SO SE V SKLOPU PROJEKTA

"VEČ UGODNEJŠIH"

PRIČELE REGIJSKE PREDSTAVITVE ŽIVIL IZBOLJŠANE HRANILNE SESTAVE

 

V sodelovanju s Skupnostjo socialnih zavodov in Združenjem zdravstvenih zavodov,  za socialne zavode in bolnišnice izvajamo regijske predstavitve živil izboljšane hranilne sestave. Po zaključku predstavitve izvedemo degustacijo izdelkov. 

V kolikor želite, da se izvede predstavitev na vaši lokaciji, nam pišite (barbara.loncarek@gzs.si ali jana.ramus@gzs.si) in se dogovorimo za ustrezen termin.  

Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS nudimo tudi strokovno pomoč (info točka) pri pripravi javnega naročila za živila s pomočjo aplikacije Katalog živil za javno naročanje.

 

AKTUALNE NOVICE S PODROČJA
JAVNEGA NAROČANJA:

 

Novela ZJN-3B

 

Novela ZJN-3B, ki bo začela veljati 1. januarja 2022, prinaša, tudi na področju živil, kar nekaj sprememb:

 

- Mejna vrednost za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj je po novem 40. 000 evrov. Spreminja se tudi del pravila, ki ureja t. i. evidenčna naročila, kjer se iz razloga večje pravne jasnosti natančno navaja, da tudi izločeni sklopi, oddani v skladu s petim odstavkom 73. člena zakona (t.i. »kratke verige«) in javna naročila živil, delijo enako usodo kot sicer vsa naročila pod pragovi za uporabo zakona.

 

- V nabor storitev, za katere bo veljala mejna vrednost 40.000 EUR brez DDV na splošnem oziroma 50.000 EUR brez DDV na infrastrukturnem področju, se po novem umeščajo tudi določene storitve pravnega zastopanja in pravnega svetovanja.

 

Novela ZJN-3B (16. in 17. TOČKA 27. ČLENA) IZJEMI ZA JAVNO NAROČANJE ŽIVIL:

 

Dodale se bodo tudi štiri nove izjeme, za katere ni treba uporabiti postopka javnega naročanja. Dve izjemi se nanašata na živila:

 

16) javna naročila blaga, ki so namenjena za protokolarna darila ali druge oblike izvajanja promocije Republike Slovenije, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije;

 

17) javna naročila živil, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije.

 

Te izjeme štejejo kot evidenčna javna naročila. Za javno naročanje živil je potrebno še vedno upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju.

 

SPREMEMBE GLEDE DOPOLNJEVANJA PONUDB, OBJAVE NA PORTALU JAVNIH NAROČIL IN PREKRŠKI:

 

Spreminja pa se tudi določba, ki ureja dopolnjevanje ponudb, pri čemer bo po novem naročnik lahko očitne ali nebistvene napake spregledal, dopolnjevanje pa v primeru meril ne bo več prepovedano.

 

- Naročniki bodo morali po novem objavljati sezname oddanih evidenčnih naročil izključno na portalu javnih naročil (in ne več na lastnih spletnih straneh), enako velja za razpisno dokumentacijo, pri čemer so urejene posamezne izjeme, saj občasno zaradi narave ali velikosti datotek objava na portalu javnih naročil ni mogoča.

 

-Določena sta tudi dva nova prekrška: in sicer se za prekršek šteje ravnanje, ko naročnik odločitve o oddaji javnega naročila ne objavi na portalu javnih naročil in če naročnik poleg cene ne uporabi drugega merila, kadar zakon ceno kot edino merilo prepoveduje. Na strani ponudnika pa bo po novem prekršek tudi, če izvajalec v času izvajanja pogodbe (gradnja in storitev) naročnika ne bo obvestil o morebitnih menjavah podizvajalcev oziroma o vsakršnih spremembah v zvezi z njimi.

Nazaj