GZS Katalog živil za javno naročanje

 

Pravila in pogoji delovanja in uporabe spletne aplikacije Katalog živil

Ta pravila in pogoji se lahko občasno spreminjajo. Veljajo za vse naše storitve, ki so na voljo v spletu, preko mobilnikov ali po e-pošti in podobno. Z dostopanjem, brskanjem in uporabo naše (mobilne) spletne strani ali katere koli naše aplikacije na kateri koli platformi (v nadaljnjem besedilu: spletna aplikacija) in/ali z izborom izdelkov se strinjate, da ste prebrali, razumeli in se strinjate s spodaj določenimi pravili in pogoji (vključno z Izjavo o zasebnosti).

Te strani, njihova vsebina, infrastruktura in storitev so v lasti in upravljanju Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije ter so na voljo samo javnim zavodom in HORECA uporabnikom, pod pogoji navedenimi v nadaljevanju.

0. Definicije

»Spletna aplikacija katalog živil, »ponudnik storitev«, »mi«, »nas« ali »naše« pomeni Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, gospodarsko zbornico, ki deluje v okviru slovenske zakonodaje in ima sedež ter je registrirana na naslovu Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.  

»Spletna aplikacija Katalog živil« je (mobilna) spletna stran in aplikacija (www.katalogzivil.si), na kateri Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije omogoča dostop do Storitve, jo ima v lasti, pod nadzorom ali pa jo gosti.

»Storitev« pomeni storitev pregleda (brskanje) objavljenih informacij o izdelkih in priprava seznama različnih tipov živil (analiza trga), ki jih Ponudniki predstavljajo na spletni aplikaciji v različnih e-formatih, ki so na voljo, in sicer neizključno:

  • Excel: izvoz tipov živil po kategorijah in podkategorijah (brez opisov in izdelkov)
  • PDF in Excel: izvoz samo izbranih izdelkov z vsemi informacijami (npr. hranilna vrednost, alergeni, drugo)

»Ponudnik« je ponudnik živilskih izdelkov (npr. proizvajalec, pridelovalec, distributer, zadruga, kmetija itd.) in drugih izdelkov, povezanih z izdelkom ali storitvijo, ki je občasno na voljo na  spletni aplikaciji.

»Javni zavod« je oseba javnega prava, ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

»HORECA uporabnik« je oseba zasebnega prava, ustanovljena za opravljanje pridobitne dejavnosti.

»Administrator« je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije in ima pravico do upravljanja s stranjo, dodaja aplikacije, objavlja novice, pošilja sporočila in obvestila, briše in blokira uporabnike, dodeljuje dostop uporabnikom (ponudnikom, javnim zavodom, HORECA uporabnikom) in vodi evidence za namen pregledovanja statističnih podatkov.

1. Obseg naših storitev

Prek spletne aplikacije zagotavljamo, da lahko različni Ponudniki oglašujejo, predstavljajo in ponujajo informacije o svojih izdelkih.

S pridobitvijo informacij, ki lahko predstavljajo analizo trga tipov živil preko spletne aplikacije javni zavodi in HORECA uporabniki vstopajo v neposredno (pravno zavezujoče) pogodbeno razmerje s spletno aplikacijo, na kateri Ponudniki predstavljajo določen tip izdelkov. Od trenutka, ko je bila storitev naročena, delujemo kot ponudnik storitve.

Pri opravljanju naših storitev objavljamo informacije, ki nam jih pošljejo oziroma jih dodajo Ponudniki. Ponudniki imajo dostop do spletne aplikacije in so v celoti odgovorni za dodajanje, urejanje in posodabljanje, vseh informacij, prikazanih na naši spletni aplikaciji. Naše storitve opravljamo skrbno in vestno, vendar ne preverjamo in ne zagotavljamo, da so vse informacije točne, pravilne in popolne. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne napake (očitne in tipkarske napake), katere koli prekinitve (zaradi kakršne koli (začasne in/ali delne) okvare, popravila, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani ali katerega koli drugega razloga), nenatančne, zavajajoče ali neresnične podatke ali za nerazkritje podatkov. Vsak Ponudnik je ves čas odgovoren za točnost, popolnost in pravilnost (opisnih) svojih informacij in podatkov objavljenih na spletni aplikaciji www.katalogzivil.si.

Vsak na novo dodani izdelek ne bo takoj objavljen, temveč ga pred objavo pregleda Administrator, ki ga lahko potrdi oziroma pozove ponudnika k popravkom in dopolnitvam. Administrator si pridržuje pravico, da za določene izdelke ponudnika, ki ne ustrezajo, zavrne objavo na spletni aplikaciji www.katalogzivil.si.

Naša spletna aplikacija ni in sme biti obravnavana kot priporočilo ali oglas o kakovosti, ravni storitev ali ceni Ponudnikov (ali njegovih storitev, lokacije, izdelkov ali ponudbe), ki jih ponuja.

Naša storitev je namenjena preverjanju trga za živila skladno s 64. členom ZJN-3 in se posledično lahko uporabi izključno za namene oblikovanja generičnih seznamov (tipov) živil, za katere so izkazane potrebe s strani javnih zavodov in tako pridobijo podatke o tipih živil in izdelkih.

Očitne napake in netočnosti (vključno s črkovanjem) niso zavezujoče.

2. Registracija

Za uporabo je potrebna »on-line« registracija. Javni zavod ali HORECA uporabnik v obrazcu za registracijo v okviru predstavitvene strani spletne aplikacije vpiše davčno številko in dostopno kodo. V kolikor davčne številke ni v sistemu, je javni zavod ali HORECA uporabnik preusmerjen na kontaktni obrazec, s katerim posreduje svoje podatke administratorju, ki na podlagi teh podatkov preveri veljavnost podatkov in po potrebi vnese nov javni zavod ali HORECA uporabnik v sistem, za kar mu javni zavod daje izrecno dovoljenje.

Če davčna in dostopna koda ustrezata, se javnemu zavodu ali HORECA uporabniku prikaže obrazec za vnos preostalih potrebnih podatkov za uspešno registracijo uporabe:

  • Uporabniško ime in geslo
  • Ime in priimek
  • E-pošta

Uspešna registracija omogoči javnemu zavodu ali HORECA uporabniku uporabo storitev.

Neregistrirani uporabniki imajo dostop izključno do predstavitvene strani na spletni aplikaciji in obrazca za registracijo.

V primeru pozabljenega (izgubljenega) gesla, lahko pridobite novo geslo tako, da v posebno polje vpišete vaše uporabniško ime ali e-poštni naslov vezan na vaš račun in kliknete povezavo za pošiljanje povezave. Na e-poštni naslov boste prejeli novo geslo oziroma lahko novo geslo ustvarite sami.

Ponudniki se ne morejo registrirati »on-line«, temveč samo po predhodnem dogovoru z Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. V tem primeru prejmejo kontaktni obrazec.  Administrator ponudniku dodeli uporabniško ime in geslo, s katerim dostopa do spletne aplikacije www.katalogzivil.si

3. Brezplačna storitev za javne zavode

Naša storitev je brezplačna za javne zavode in HORECA uporabnike, saj ne zaračunavamo storitev ali dodatnih stroškov za naše Storitve.

Ponudniki plačajo za objavo izdelkov na spletni aplikaciji skladno z veljavnim cenikom Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije.

4. Omejitev odgovornosti

Ob upoštevanju omejitev, določenih v teh pogojih, smo odgovorni le za dejansko škodo, ki ste jo utrpeli, plačali ali vas bremeni zaradi neizpolnjenih obveznosti z naše strani in je v zvezi z našimi storitvami, do 500,00 eur.

Vendar pa niti mi niti naši direktorji, zaposleni, predstavniki, partnerske družbe, ali drugi, ki sodelujejo pri financiranju, spodbujanju ali oblikovanju spletne aplikacije in njenih vsebin, niso odgovorni za (i) kazenske, posebne, posredne ali posledične izgube ali škodo, izgubo proizvodnje, izgubo dobička, izgubo prihodkov, izgubo pogodb, izgubo ali oškodovanje dobrega imena ali ugleda, izgubo zahtevka, (ii) nepravilnosti, ki se nanašajo na (opisne) informacije  Ponudnikov, ki so na voljo na naši spletni aplikaciji, (iii) opravljene storitve ali izdelke, ki jih ponuja Ponudnik ali drug poslovni partner, (iv) kakršno koli (neposredno, posredno, posledično ali kazensko) škodo, izgubo ali stroške, ki so nastali, ki izhajajo ali so v zvezi z uporabo, nemožnostjo uporabe ali z zamudo naše spletne aplikacije, ali (v) kakršnekoli (osebne) telesne poškodbe, smrt, materialno škodo ali drugo (neposredno, posredno, posebno, posledično ali kazensko) škodo, izgubo ali stroške, ki so nastali, ali ki ste jih plačali, bodisi zaradi (pravnega) ravnanja, napake, kršitve, malomarnosti, naklepa, opustitve, neizpolnjevanja, zavajajoče informacije, odškodninske odgovornost ali objektivne odgovornosti, ki jih je (delno ali v celoti) mogoče pripisati Ponudniku ali kateremukoli poslovnemu partnerju (vključno z njihovimi zaposlenimi, direktorji, zastopniki, predstavniki družbe) in njihovim produktom ali storitvam, ki so (posredno ali neposredno) na voljo, ponujene ali promovirane na ali preko spletne aplikacije, vključno z vsemi (delnimi) preklici, stavkami, višjimi silami ali katerimi koli drugimi dogodki, na katere nimamo vpliva.

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije ne nastopa kot ponudnik za katerikoli izdelek ali storitev, ki je na voljo na spletni aplikaciji www.katalogzivil.si.

Nobena informacija, podatek oziroma opravljena Storitev ne šteje kot sklop za namen oddaje javnega naročila. Informacije in podatki, ki jih pridobijo javni zavodi in HORECA uporabniki v okviru storitve lahko štejejo izključno kot analiza trga, pri čemer ne zagotavljamo, da je analiza trga popolna ali da odraža zadnje aktualno stanje na trgu določenih živil, saj je odvisna od informacij in podatkov, ki jih v spletno aplikacijo vključijo ponudniki ter njihovega števila, raznolikosti in pogostosti ažuriranja podatkov.

5. Pravice intelektualne lastnine

Če ni navedeno drugače, je vsa programska oprema potrebna za naše storitve, ki je na voljo ali v uporabi na naši spletni aplikaciji, z vsemi pravicami intelektualne lastnine (vključno z avtorskimi pravicami) za vsebine, informacije in gradiva na naši spletni aplikaciji, v lasti Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije ali ponudnikov.

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije si izključno pridržuje lastništvo vseh pravic, naslova in interesa do (vseh pravic intelektualne lastnine) (videza in zasnove (vključno z infrastrukturo)) spletne aplikacije, na kateri je na voljo storitev, vi pa nimate pravice do kopiranja, strganja, ustvarjanja (hiper/globokih) povezav, objavljanja, promocije, trženja, integriranja, uporabljanja, združevanja ali kakršne koli druge uporabe vsebine ali naše znamke brez izrecnega pisnega dovoljenja. Kolikor bi vi (delno ali v celoti) uporabili ali združili našo vsebino ali kakorkoli drugače imeli v lasti kakršno koli intelektualno lastnino spletne aplikacije ali kakršne koli vsebine, vse takšne pravice intelektualne lastnine dodelite, prenesete ali prepišete na Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. Kakršnakoli nezakonita uporaba ali vsa prej omenjena dejanja ali vedenje bo predstavljala gmotno kršitev naših pravic intelektualne lastnine (vključno z avtorskimi pravicami in pravicami baze podatkov).

Vse fotografije so simbolične narave. Vse fotografije so bodisi last Ponudnikov, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, ali tretjih oseb oziroma avtorjev. Ponudniki v celoti jamčijo avtorjem oziroma Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije in tretjim osebam, da so za javno objavo fotografij ali drugega slikovnega gradiva na spletni aplikaciji pridobili ustrezne materialne avtorske pravice in v celoti odvezuje Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije kakršnekoli odgovornosti v zvezi z nepravilno ali nezakonito uporabo fotografij ali slikovnega gradiva. 

6. Razno

V okviru vsakokrat veljavne zakonodaje, bodo ta pravila in pogoji, in plačilo za naše storitve urejeni in razlagani v skladu s slovensko zakonodajo. Vse spore, ki izhajajo iz omenjenih splošnih pravil in pogojev naših storitev, se obravnava izključno na pristojnih sodiščih v Sloveniji.

Če je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali postane neveljavna, neizvršljiva ali nezavezujoča, vas še naprej zavezujejo vse druge določbe teh pogojev. V takem primeru se neveljavna določba kljub temu se izvrši v čim večjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, vi pa se boste strinjali z učinkom, ki bo podoben neveljavni, neizvršljivi ali nezavezujoči določbi, glede na vsebino in namen omenjenih določb.

Ta pravila je možno spremeniti, pri čemer bodo obstoječi  uporabniki o tem obveščeni vsaj 1 mesec prej.

Ta pravila veljajo od 20.10.2020 dalje. 

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

GZS - Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
T: +386 1 5898 232
E: katalogzivil@gzs.si