GZS Katalog živil za javno naročanje

O katalogu živil

ZA JAVNE ZAVODE

Javni zavodi oddajajo javna naročila skladno z javno-naročniško zakonodajo. Kar pomeni, da morajo odgovorne osebe v javnih zavodih slediti spremembam zakonodaje in hkrati spremljati stanje ponudbe na trgu. Tako zakonodaja, kot trg z živili se stalno spreminjata. Pri pripravi javnega naročila je potrebno načrtovati  čas, ki je potreben za pripravo celotne dokumentacije, kar je oteženo zaradi velikih razlik med javnimi zavodi  v:

 • porabljenih količinah živil,
 • normativih za kader, ki vodi prehrano,
 • izobrazbi kadra, ki pripravlja javno naročilo,
 • možnostih najema pravne pomoči itd. 

 Zaradi vseh teh dejavnikov smo na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju z IT podjetjem izdelali spletno aplikacijo Katalog živil za javno naročanje, ki javnim zavodom omogoča pravilno poimenovanje živil in oblikovanje sklopov ter tudi izpis šifer za naročanje, EAN kod, hranilnih vrednosti, alergenov itd.  

Katalog je informativne narave in omogoča pregled analize trga ter pridobitev podatkov o izdelkih. Javni zavod si lahko oblikuje generične sezname nabora tipov živil za javno naročilo in pošilja povpraševanja za izločene sklope. Preko kataloga živil za javno naročanje je javnim zavodom nudena pomoč pri:

 • poimenovanju živil, 
 • oblikovanju sklopov, 
 • oblikovanju izločenih sklopov, 
 • oblikovanju meril, 
 • izpisu izdelkov z vsemi podatki,
 • vzpostavitvi direktnega kontakta s ponudniki preko zemljevida ponudnikov ali pošiljanja povpraševanj za izločene sklope,  
 • izpisu podatkov o hranilni vrednosti, alergenih in veljavnih certifikatih, 
 • pri zagotavljanju zahtev Zakona o javnem naročanju glede izločenih sklopov in Uredbe o zelenem javnem naročanju glede doseganja odstotka ekoloških živil in živil s certifikatom iz shem kakovosti.

ZA HORECA SEKTOR

Za krajše dobavne verige in večjo pestrost ponudbe lokalne slovenske hrane v HORECA sektorju smo aplikacijo nadgradili tako, da jo pri naročanju živil lahko uporabljajo tudi v gostinskih lokalih, restavracijah, hotelih, ponudniki catering storitev in v turističnih trgovinah. Po registraciji uporabnika ga aplikacija iz HORECA sektorja usmeri na vstopno stran, kjer je ponudba prilagojena potrebam tega sektorja in mu nudi hiter pregled lokalne ponudbe ter možnost izvedbe povpraševanja po živilih.

ZA PONUDNIKE

Ponudniki imajo lasten dostop do kataloga, preko katerega lahko urejajo podatke o svojih izdelkih. To jim omogoča hitro posodabljanje lastne ponudbe, naročnikom pa vpogled v  ažurirane podatke o živilih.  Ponudniki preko kataloga predstavijo podjetje in izdelke s podatki, ki so seznam sestavin po padajočem vrstnem redu, količina pakiranja, alergeni in alergeni v sledovih, pridobljeni veljavni certifikati, šifra za naročanje in EAN koda, preko zemljevida pa je vidna tudi njihova natančna geografska lokacija.