GZS Katalog živil za javno naročanje

O katalogu živil

Javni zavodi oddajajo javna naročila skladno z javno-naročniško zakonodajo. Kar pomeni, da morajo odgovorne osebe v javnih zavodih slediti spremembam zakonodaje in hkrati spremljati stanje ponudbe na trgu.  Tako zakonodaja kot trg z živili se stalno spreminjata. Pri pripravi javnega naročila je potrebno načrtovati  čas, ki je potreben za pripravo celotne dokumentacije, kar je oteženo zaradi velikih razlik med javnimi zavodi  v:

  • porabljenih količinah živil,
  • normativih za kader, ki vodi prehrano,
  • izobrazbi kadra, ki pripravlja javno naročilo,
  • možnostih najema pravne pomoči itd. 

 Zaradi vseh teh dejavnikov smo na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju z IT podjetjem izdelali spletno aplikacijo Katalog živil za javno naročanje, ki bo javnim zavodom omogočil pravilno pojmovanje živil in oblikovanje sklopov ter v kasnejši fazi izpis šifer za naročanje, ean kod, hranilnih vrednosti, alergenov itd. 

Katalog je informativne narave in omogoča javnim zavodom pripravo analize trga ter pridobitev podatkov o izdelkih. Javni zavod si lahko oblikuje generične sezname nabora tipov živil za javno naročilo in pošilja povpraševanja za izločene sklope. Preko kataloga živil za javno naročanje je javnim zavodom nudena pomoč pri:

  • poimenovanju živil, 
  • oblikovanju sklopov, 
  • oblikovanju meril, 
  • oblikovanju izločenih sklopov, 
  • izpisu ponudnikov in njihovih izdelkov, 
  • izpisu podatkov o hranilni vrednosti, alergenih in o implementiranih shemah kakovosti.

Ponudniki imajo lasten dostop do kataloga, preko katerega urejajo podatke o izdelkih. Takšen dostop omogoča hitro posodabljanje ponudbe izdelkov in s tem javnim zavodom dostop do zadnjih podatkov.  Ponudniki preko kataloga predstavijo podjetje in izdelke z opisi, navedbo hranilnih vrednosti, alergenov ter shem kakovosti.