GZS Katalog živil za javno naročanje

 

Partnerja projekta sta: 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,

 

 

Zadružna zveza Slovenije.