GZS Katalog živil za javno naročanje

Kako poteka registracija na spletni aplikaciji?

 

V prvem koraku registracije vnesete davčno številko javnega zavoda (brez predpone SI) in unikatno aktivacijsko kodo, ki ste jo prejeli od Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. Sistem preveri davčno številko v bazi organizacij. V primeru, da vašega zavoda še ni v Katalogu živil ste preusmerjeni na kontaktni obrazec, preko katerega pošljete podatke zavoda administratorju. Administrator preveri veljavnost podatkov in nato vnese vaš javni zavod v sistem, ter vam dodeli  unikatno aktivacijsko kodo.

V drugem koraku se vam prikaže obrazec, kjer si izberete oz. vpišete preostale potrebne podatke za uspešno registracijo: 
-    uporabniško ime in geslo (ki naj ne vsebujeta šumnikov in velikih črk),
-    ime in priimek,
-    E-pošto.
Uspešna registracija omogoči javnemu zavodu uporabo storitev. 

Kaj v primeru pozabljenega gesla?

 

Pozabljeno geslo lahko pridobite tako, da v okvirju prijava uporabnikov kliknete na gumb pozabljeno geslo (spodaj desno). Odpre se vam polje, v katerega vpišete vaše uporabniško ime ali e-poštni naslov vezan na vaš račun in izberete pošiljanje povezave.

Kaj je razlika med zeleno in rjavo košarico?

 

Zelena košarica se pri tipu živila uporabi, ko želite živilo umestiti v javno naročilo. Rjavo košarico uporabite, ko želite oblikovati izločene sklope in/ali želite povpraševati po ponudbi izdelkov za izločene sklope. 

Kako oblikujemo javno naročilo?

 

Določen tip, ki ga želite dodati v javno naročilo izberete s klikom na zeleno, rjavo ali mešano (zeleno in rjavo) košarico na desni strani tipa. Po kliku na košarico se vam odpre obrazec v katerega vnesete željeno količino in ocenjeno ceno. Glede na ponujene možnosti lahko izbran tip umestite v javno naročilo ali med izločene sklope. Pri tistih tipih, ki imajo na levi strani oznako E in S pa je možna tudi umestitev med 10 % ekoloških živil ali 20 % živil iz shem kakovosti. Na spodnjem delu obrazca izbran tip dodate v privzet sklop (ime kategorije) ali pa ga v nov sklop, ki ga poimenujete po svoje.

Kaj se zgodi, ko je košarica zaključena oz. po kliku na shrani naročilo?

 

Po tem, ko izberete vse željene tipe, kliknete na gumb shrani naročilo. Naročilo vsebuje sklope, v katere ste umestili izbrane tipe, skladno s kategorizacijo kataloga. Pri vsakem tipu so upoštevane tudi količine in ocenjene cene, ki ste jih vnesli. Te so pomembne pri zadostitivi pogojev Uredbe o zelenem javnem naročanju (najmanj 10 % količine ali števila ekoloških živil in najmanj 20 % količine ali števila živil iz shem kakovosti) ter pogojem Zakona o javnem naročanju (20 % celotne vrednosti javnega naročila naj predstavljajo izločeni sklopi). Zaključeno naročilo omogoči izvoz celotnega nabora tipov živil v Excel datoteko, ki se hkrati datumsko shrani v zgodovini naročil.

Pri umestitvi tipa med izločene sklope je poleg željene količine in ocenjene cene, potrebno izbrati še enega ali več ponudnikov. Po zaključku košarice je v zgodovini naročil omogočeno direktno pošiljanje povpraševanja enemu ali več ponudnikom. Povpraševanje prejmejo le tisti ponudniki, katerih izdelki so izbrani.

 

Kako deluje zgodovina v katalogu živil?

 

Zgodovina naročil

Ob ponovni pripravi javnega naročila lahko uporabimo shranjene dokumente iz zgodovine (zeleno obarvane številke javnih naročil).

Funkcije v zgodovini javnih naročil:

  • Uporabi kot predlogo omogoča, da se bo naročilo skladno s trenutnim stanjem kategorij/podkategorij/tipov prestavilo v oblikovanje novega naročila. Tipi živil, ki so bili v vmesnem času ukinjeni, bodo barvno označeni.
  • Izvozi dokumet omogoča izvoz 4 različnih dokumentov:

- skupni predračun (vsebuje tipe iz zelene in rjave košarice, na zadnjem zavihku (skupno povpraševanje) je ocenjena vrednost celotnega naročila),

-javno naročilo (vsebuje samo tipe iz zelene košarice, brez ocenjenih cen in je primeren za direktno objavo na portalu javnih naročil),

-izločeni sklopi po ponudnikih (vsebuje tipe iz rjave košarice, izdelki vsakega ponudnika so v ločenem zavihku),

-povpraševanje (vsebuje le izdelke določenega ponudnika).

  • Povzetek naročila omogoča pregled izbranih sklopov.
  • Pošiljanje povpraševanj enemu ali več ponudnikov.
  • Izvozi izdelke omogoča izpis vseh podatkov o izdelkih, po ponudnikih. Izvozijo se lahko informacije le o tistih izdelkih, katerih tipi izdelkov so bili dodani v javno naročilo.

 

Kako ponudniki vnesejo svoje izdelek v spletno aplikacijo?

 

Izdelke kmetijskih in živilskih podjetij vnašajo ponudniki s pomočjo Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. Zadruge vnašajo ponudbo preko Zadružne zveze Slovenije in kmetije s pomočjo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Ponudniki se obrnejo na ustrezno organizacijo, kjer dobijo vse potrebne informacije o načinu vnosa izdelkov v aplikacijo.

 

Kako izvesti postopek izločenih sklopov?

 

Sklope se lahko oblikuje na način, da se v posamezen sklop združijo tista živila, za katera je na voljo lokalna ponudba in se jih skladno z veljavno zakonodajo lahko tudi izloči iz postopka javnega naročanja, če njihova skupna ocenjena vrednost ne presega zakonsko določene meje (to je 20 % ocenjene vrednosti javnega naročila in ne več kot 80.000 eur na posamezen sklop). Izločenih sklopov ni potrebno vključiti v javno naročilo. V ocenjeno vrednost naročila se upošteva tudi vrednost izločenih sklopov. V sklepu o začetku postopka javnega naročanja se navedejo sklopi, ki so izločeni, lahko tudi, kateri del sklopov je izločen, čeprav ZJN-3 navedbe teh podatkov ne zahteva.

 

Katere ponudnike se lahko umesti v izločene sklope?

 

Del naročila se lahko izloči iz postopka javnega naročanja z namenom uveljavitve načela kratkih verig in spodbujanja lokalne samooskrbe in slovenskega gospodarstva preko javnih naročil. Pod lokalno samooskrbo se lahko štejejo vsa živila slovenskih proizvajalcev (kmetijskih in živilskih podjetij, kmetij in zadrug).

 

Kakšen je ustrezen način za doseganje cilja 15 % živil iz shem kakovosti po Zeleni uredbi?

 

Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora naročnik javno naročilo oddati tako, da:

-  Znaša delež živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz sheme kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil najmanj 15 %;

Da naročnik doseže cilj Uredbe, je potrebno pri pripravi javnega naročila temu primerno oblikovati sklope in načrtovati količine. Priporočljivo je upoštevati delež glede na skupne količine in tako vključiti manjše število živil z večjimi količinami. Na takšen način lahko javni zavod pridobi več ponudb.  Pri tem je živila iz shem kakovosti potrebno smiselno združevati, da se omogoči prijavo lokalnim ponudnikom.

Kakšen je ustrezen način za doseganje cilja 10 % ekoloških živil po Zeleni uredbi?

 

Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora naročnik javno naročilo oddati tako, da:

-  Znaša delež ekoloških živil glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil najmanj 10 % (prehodno obdobje);

Da naročnik doseže cilj Uredbe, je potrebno pri pripravi javnega naročila temu primerno oblikovati sklope in načrtovati količine. Priporočljivo je upoštevati delež glede na skupne količine in tako vključiti manjše število živil z večjimi količinami. Na takšen način lahko javni zavod pridobi več ponudb.  Pri tem je živila iz shem kakovosti potrebno smiselno združevati, da se omogoči prijavo lokalnim ponudnikom.

 

Ali se lahko zadosti cilju iz Zelene uredbe na podlagi vrednosti živil iz shem kakovosti?

 

Uredba opredeljuje količine glede na število vseh artiklov živil in celotne predvidene količine živil. Cilju Uredbe se ne zadosti z vrednostjo.

 

Koliko uporabnikov lahko prejme dostop do Kataloga na posamezni javni zavod?

 

Javni zavod je dobil dodeljen en dostop. V primeru, da v javnem zavodu dela na javnih naročilih več oseb, lahko preko spletne aplikacije Katalog živil za javno naročanje pošlje prošnjo za dodelitev dodatnih aktivacijskih kod.

 

Ali je zgodovina uporabe vidna ostalim uporabnikom?

 

Zgodovina uporabe je vidna vsem uporabnikom istega javnega zavoda. Zgodovina uporabe ni vidna ostalim uporabnikom.

 

Kako umestiti živila, ki jih ni v katalogu v javno naročilo?

 

Če določenega živila ne najdete predlagamo, da nam pišete na katalogzivil@gzs.si .

Na kakšen način pripraviti merila?

 

Merila za oddajo javnega naročila in relativne uteži za vsakega od teh meril se navedejo v razpisni dokumentaciji. Merila se oblikuje na način, da se omogoči dodatno ponderiranje živil višje kakovosti (npr. evropske, nacionalne in privatne sheme kakovosti). Pri tem mora biti oblikovano primerno razmerje med ceno in kakovostjo. Kakovost naj predstavlja med 20 in 40 %, razlika do 100 % pa naj predstavlja cena.