GZS Katalog živil za javno naročanje

Kako se registrirati?

 

Po kliku na registrirajte se, znotraj okvirja registracija za naročnike, se vam odpre obrazec, v katerega vnesete davčno številko javnega zavoda (brez predpone SI) in unikatno aktivacijsko kodo, ki ste jo prejeli od Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. V primeru, da še niste prejeli aktivacijske kode, kliknite na nimam aktivacijske kode. Preusmerjeni boste na kontaktni obrazec, preko katerega pošljete podatke o zavodu administratorju. Administrator preveri veljavnost podatkov in nato vnese nov javni zavod v sistem, ter vam dodeli unikatno aktivacijsko kodo.

V drugem koraku se vam prikaže obrazec, kjer si izberete oz. vpišete preostale potrebne podatke za uspešno registracijo:
-    uporabniško ime in geslo (ki naj ne vsebujeta šumnikov in velikih črk),
-    ime in priimek,
-    E-pošto.
Uspešna registracija omogoči javnemu zavodu uporabo storitev. 

 

Kaj v primeru pozabljenega gesla?

 

Pozabljeno geslo lahko pridobite tako, da kliknete na gumb pozabljeno geslo ob prijavi uporabnikov in v polje, ki se vam odpre vpišete vaše uporabniško ime ali e-poštni naslov, vezan na vaš račun ter kliknete na pošlji povezavo.

 

Kaj je razlika med zeleno, rjavo in skupno košarico?

 

Zelena košarica je pri tipu živila prisotna, kadar je živilo možno umestiti med javno naročilo. To pomeni, da morata na trgu obstajati vsaj dva ponudnika, ki imata živilo v določenem tipu.

Rjavo košarico uporabite, ko želite oblikovati nabor za izločene sklope in/ali želite povpraševati po ponudbi izdelkov za izločene sklope. V katalogu imajo rjavo košarico tisti tipi, pri katerih ni zagotovljena konkurenca med ponudniki, torej je v katalogu samo en ponudnik določenega živila.

Skupna košarica pa pomeni, da lahko živilo uvrstite med zeleno in/ali rjavo košarico. To je pomembno, ker lahko zadostite zahtevam iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (delež živil iz shem kakovosti mora biti najmanj 20 % glede na število vseh artiklov ali celotno predvideno količino, delež ekoloških živil pa najmanj 10 %) tako iz zelene, kot tudi iz rjave košarice oz. se ti odstotki med seboj seštevajo.

 

Kaj se zgodi, ko je košarica zaključena?

 

Nabor živil za javno naročilo oblikujete s klikom na košarico pri posameznem tipu živila. Po kliku na izbrano košarico se vam odpre obrazec v katerega vnesete željene količine in ocenjene cene izdelka. Glede na dane možnosti lahko tudi izbirate ali želite tip izdelka umestiti med ekološka živila ali živila s certifikatom iz shem kakovosti. Nabor se enako strukturirano oblikuje kot je strukturirano iskanje, to je po kategorijah in podkategorijah. Ko zaključite naročilo se to datumsko shrani v zgodovini naročil. V Katalogu živil za javno naročanje je možno tudi direktno pošiljanje povpraševanj ponudnikom za izločene sklope. Povpraševanje prejmejo le tisti ponudniki, katerih izdelke ste izbrali.

 

Kako deluje zgodovina v katalogu živil?

 

V zgodovini naročil so trajno vidna vsa shranjena naročila.

Funkcije v zgodovini javnih naročil:

  • Uporabi kot predlogo omogoča ponovno urejanje naročila. To pomeni, da se bo shranjeno naročilo, skladno s trenutnim stanjem kategorij/podkategorij/tipov, prestavilo v ponovno oblikovanje naročila. Tipi živil, ki so bili v vmesnem času ukinjeni, bodo barvno označeni.
  • Izvozi dokumet omogoča izvoz štirih različnih Excelovih tabel, v katerih so strukturirano urejeni tipi, ki smo jih vključili v javno naročilo (skupni predračun; javno naročilo, ki je primeren za direktno objavo na Portalu javnih naročil; izločeni sklopi po ponudnikih; povpraševanje).
  • Povzetek naročila (ikona lupe) prikazuje pregled oblikovanega nabora tipov živil po sklopih.
  • Pošiljanje povpraševanj (ikona pisemske ovojnice) omogoča direktno pošiljanje povpraševanja enemu ali več ponudnikov, ki smo jih izbrali pri izločenih sklopih.
  • Izvozi izdelke (ikona puščice, obrnjene navzdol) omogoča izpis vseh podatkov o izbranih izdelkih, po ponudnikih. Izvozite lahko le informacije o tistih izdelkih, katerih tipi živil so bili dodani v javno naročilo.

 

Kakšni so vzroki za ne vpisane izdelke določenih ponudnikov?

 

Izdelke kmetijskih in živilskih podjetij vnašajo ponudniki s pomočjo Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. Zadruge vnašajo ponudbo preko Zadružne zveze Slovenije, kmetije pa s pomočjo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Ponudniki se obrnejo na ustrezno organizacijo, kjer dobijo vse potrebne informacije o načinu vnosa izdelkov v aplikacijo.

 

Kako izvesti postopek izločenih sklopov?

 

Sklope se lahko oblikuje na način, da se v posamezen sklop združijo tista živila, za katera je na voljo lokalna (slovenska) ponudba in se jih skladno z veljavno zakonodajo izloči iz postopka javnega naročanja. Njihova skupna ocenjena vrednost ne sme presegati zakonsko določene meje (to je 20 % ocenjene vrednosti javnega naročila in ne več kot 80.000 evrov na posamezen sklop). V sklepu o začetku postopka se navede izločene sklope in za njih izbrane dobavitelje ter pogodbeno vrednost.

 

Katere ponudnike se lahko umesti v izločene sklope?

 

Del naročila se lahko izloči iz postopka javnega naročanja z namenom uveljavitve načela kratkih verig in spodbujanja lokalne samooskrbe ter slovenskega gospodarstva preko javnih naročil. Pod lokalno samooskrbo se štejejo vsa živila slovenskih proizvajalcev (kmetijskih in živilskih podjetij, kmetij ter zadrug).

 

Kakšen je ustrezen način za doseganje cilja 20 % živil iz shem kakovosti po Zeleni uredbi?

 

Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora naročnik javno naročilo oddati tako, da:

-  Znaša delež živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz sheme kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil najmanj 20 %.

Da naročnik doseže cilj Uredbe, je potrebno pri pripravi javnega naročila temu primerno oblikovati sklope in načrtovati količine. Priporočljivo je upoštevati delež glede na skupne količine in tako vključiti manjše število živil z večjimi količinami. Na takšen način lahko javni zavod pridobi več ponudb. Pri tem je živila iz shem kakovosti potrebno smiselno združevati, da se omogoči prijavo lokalnim ponudnikom. Uporaba Kataloga živil za javno naročanje pomaga pri upoštevanju teh zahtev, saj se vam pri izbiri in razvrščanju tipov avtomatsko beležijo doseženi odstotki živil iz shem kakovosti.

Kakšen je ustrezen način za doseganje cilja 10 % ekoloških živil po Zeleni uredbi?

 

Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora naročnik javno naročilo oddati tako, da:

-  Znaša delež ekoloških živil glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil najmanj 10 % (prehodno obdobje);

Da naročnik doseže cilj Zelene uredbe, je potrebno pri pripravi javnega naročila temu primerno oblikovati sklope in načrtovati količine. Priporočljivo je upoštevati delež glede na skupne količine in tako vključiti manjše število živil z večjimi količinami. Na takšen način lahko javni zavod pridobi več ponudb. Pri tem je živila z ekološkim certifikatom potrebno smiselno združevati, da se omogoči prijavo lokalnim ponudnikom. Uporaba Kataloga živil za javno naročanje pomaga pri upoštevanju teh zahtev, saj se vam pri izbiri in razvrščanju tipov avtomatsko beležijo doseženi odstotki živil z ekološkim certifikatom.

 

Ali se lahko zadosti cilju iz Zelene uredbe na podlagi vrednosti živil iz shem kakovosti?

 

Uredba opredeljuje količine glede na število vseh artiklov živil in celotne predvidene količine živil. Cilju Uredbe se ne zadosti z vrednostjo.

 

Koliko uporabnikov lahko prejme dostop do Kataloga na posamezni javni zavod?

 

Javni zavod je dobil en dostop. V primeru, da v javnem zavodu dela na javnih naročilih več oseb, lahko preko spletne aplikacije Katalog živil za javno naročanje ta oseba pošlje prošnjo za dodelitev nove aktivacijske kode (glejte odgovor na prvo vprašanje).

 

Ali je zgodovina uporabe vidna ostalim uporabnikom?

 

Zgodovina uporabe je vidna vsem uporabnikom istega javnega zavoda. Zgodovina uporabe ni vidna ostalim uporabnikom.

 

Kako umestiti živila, ki jih ni v katalogu v javno naročilo?

 

Živila so v katalogu razporejena v kategorije na način, da je omogočeno oblikovanje konkurenčnih sklopov, kar pomeni, da imata vsaj dva ponudnika na trgu vse izdelke, ki so v določenem sklopu. V kolikor bi želeli v javno naročilo dodati izdelek, ki ga v katalogu ne najdete, predlagamo, da nas kontaktirate in skupaj bomo poiskali rešitev.

 

Na kakšen način pripraviti merila?

 

Merila za oddajo javnega naročila in relativne uteži za vsakega od teh meril se navedejo v razpisni dokumentaciji. Merila se oblikuje na način, da se omogoči dodatno ponderiranje živil višje kakovosti (npr. evropske, nacionalne in privatne sheme kakovosti). Pri tem mora biti oblikovano primerno razmerje med ceno in kakovostjo. Kakovost naj predstavlja med 20 in 40 %, razliko do 100 % pa naj predstavlja cena.