GZS Katalog živil za javno naročanje

Delavnica: Izdelava javnega naročila za živila po vaši meri

VABIMO VAS NA DELAVNICO Z NASLOVOM

IZDELAVA JAVNEGA NAROČILA ZA ŽIVILA PO VAŠI MERI

 

Delavnica poteka pod strokovnim mentorstvom, z uporabo spletne aplikacije

Katalog živil za javno naročanje.

 

 

 

VSEBINA

Proces priprave javnega naročila je dolgotrajen in obremenjujoč, saj je poznavanje trga pomanjkljivo, posledično pa tudi poimenovanje živil in oblikovanje sklopov. Javna naročila so z vidika zadostitve ciljev Uredbe o zelenem javnem naročanju pogosto neustrezna, kar je posledica nerazumevanja njenih določil.

Na delavnici vam bomo predstavilo zakonodajo, ki je podlaga za izvedbo postopka javnega naročanja, delovanje spletne aplikacije Katalog živil za javno naročanje, ustrezne načine oblikovanja sklopov za javno naročilo, vključno z izločenimi sklopi ter oblikovanje meril kakovosti.

 

V sklopu delavnice boste izdelali lasten predračun za javno naročilo, za kar boste potrebovali svoj nabor živil s količinami in ocenjenimi cenami. Te podatke prinesite s seboj na USB ključku.

Oblikovali boste tudi izločene sklope in izvedli povpraševanja po živilih od lokalnih ponudnikov.

 

PROGRAM

(9:00 – 14:00)

 

PREGLED ZAKONODAJE:

 • Zakon o javnem naročanju - ZJN-3B
 • Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/1764/19 in 121/21)

 

PREDSTAVITEV NAČINA DELOVANJA SPLETNE APLIKACIJE Katalog živil za javno naročanje:

 • Pregled razvrščanja živil (kategorije, podkategorije, tipi izdelkov)
 • način iskanja živil
 • povpraševanje v okviru 20 % ocenjene vrednosti za izločene sklope
 • uporaba zemljevida ponudnikov
 • uporaba zgodovine
 • podatki v obrazcu predračun
 • izpis podatkov o izdelkih

 

PRIPRAVA JAVNEGA NAROČILA:

 • Priprava lastnega nabora živil za javno naročilo
 • vnos količin za posamezno živilo in
 • vnos ocenjene vrednosti za posamezno živilo
 • izvoz obrazca predračun v obliki Excel datoteke

 

OBLIKOVANJE SKLOPOV:

 • Oblikovanje sklopov konvencionalnih živil
 • oblikovanje sklopov ekoloških živil in
 • oblikovanje sklopov živil iz shem kakovosti

 

DODELJEVANJE DOSTOP DO APLIKACIJE IN PRAKTIČNA UPORABA APLIKACIJE

 

TERMIN IN LOKACIJA

 

12. november 2021 od 9:00 do 14:00, CPU, dvorana Krka

 

Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje

Kardeljeva ploščad 27

1000 Ljubljana

 

Parkiranje je brezplačno na GZS parkirišču za stavbo CPU.

MENTORICI:

Jana Ramuš in Barbara Lončarek

 

DODATNE INFORMACIJE

T: 01 5898 232, E: Barbara.Loncarek@gzs.si

 

PRIJAVA PREKO SPLETNEGA OBRAZCA: PRIJAVA

Prijava je možna do zasedenosti prostih mest.

 

ROK PRIJAVE: 2 delovna dneva pred terminom.

 

KOTIZACIJA  IN PLAČILO

Kotizacija znaša 330,00 eur + DDV. Vsak naslednji udeleženec iz istega zavoda prejme 50 % popust.

Kotizacija vključuje gradivo in malico med odmorom.

Plačilo se izvede na podlagi prejetega računa po izvedeni delavnici.

Pred datumom izvedbe delavnice je potrebno poslati naročilnico na naslov: barbara.podrzaj@gzs.si

Nazaj