GZS Katalog živil za javno naročanje

Strokovno srečanje aktiva vodij služb zdravstvene nege in oskrbe (Ljubljana, 26. september 2023)

Predstavnici GZS-ZKŽP sta se udeležili dogodka, ki ga je organizirala Skupnost socialnih zavodov in je bil namenjen vodjam služb zdravstvene nege in oskrbe. Na dogodku je potekala predstavitev aplikacije Katalog živil za javno naročanje in programa Odloči se za POLNOZRNATO.

 

Nazaj