GZS Katalog živil za javno naročanje

Odloči se za POLNOZRNATO

 

Odloči se za POLNOZRNATO

V letu 2023 smo na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pričeli z aktivnostmi programa Spodbujanje uživanja polnozrnatih izdelkov med slovenskimi potrošniki (Odloči se za POLNOZRNATO), ki je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Partner programa je Skupnost socialnih zavodov Slovenije.

Glavni namen programa je informirati potrošnike o prednostih uživanja polnozrnatih izdelkov in aktualni ponudbi tovrstnih živil. Poseben poudarek pa bo predvsem na ranljivejših skupinah potrošnikov kot so otroci, mladostniki in starostniki. Za namene ozaveščanja in spodbujanja uživanja polnozrnatih izdelkov ranljivejših skupin potrošnikov bo v veliko pomoč tudi aplikacija Katalog živil za javno naročanje, v katerem je zbrana široka ponudba izdelkov, ki so na voljo javnim zavodom.

V katalogu bodo polnozrnati izdelki še dodatno izpostavljeni, kar bo omogočilo, da bodo javni zavodi kot so vrtci, šole in domovi starejših občanov pri izvajanju javnega naročila tovrstne izdelke lažje in pogosteje umestili v vsakodnevno prehrano. V okviru aktivnosti programa pa bo potekalo tudi spodbujanje podjetij k širjenju ponudbe polnozrnatih izdelkov. V ta namen bodo za podjetja organizirani različni dogodki.

 

Nazaj