GZS Katalog živil za javno naročanje

GLAVNE UGOTOVITVE IZ DOGODKA "POSVET O JAVNEM NAROČANJU IN AKTUALNIH PREHRANSKIH TEMAH"

 

 

GLAVNE UGOTOVITVE IZ DOGODKA
"POSVET O JAVNEM NAROČANJU IN AKTUALNIH PREHRANSKIH TEMAH"

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je na 60. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni za predstavnike javnih zavodov organizirala dogodek z naslovom "Posvet o javnem naročanju in aktualnih prehranskih temah".
Na dogodku so bile predstavljene novosti na področju javnega naročanja živil in aktualne teme s področja prehrane, poudarek je bil na polnozrnatih izdelkih.

Zaradi vse pogostejše problematike višanja cen živil v javnih zavodih, ki so posledica  podražitev surovin in energentov je v prvem delu mag. Urška Skok Klima predstavila možnosti, v katerih lahko javni zavodi sprejmejo povišanje cen. Pomembno funkcijo ima 95. člen Zakona o javnem naročanju, ki omogoča dve možnosti:

  • 1. možnost: 1. točka prvega odstavka 95. člena: če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. Sprememba pogodbe po tej točki je možna, če je bila opcija predvidena v prvotni dokumentaciji (ali revizija cen) in če je to opcijo (ali revizijo cen) naročnik upošteval tudi v ocenjeni vrednosti javnega naročilaVrednostne omejitve v tem primeru ni.

  • 2. možnost: 3. točka prvega odstavka 95. člena: če so izpolnjeni naslednji pogoji:

    sprememba je bila potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila. V tem primeru kakršnokoli zvišanje cene ne sme presegati 30 % vrednosti prvotnega javnega naročila ali okvirnega sporazuma. Če je opravljenih več zaporednih sprememb, ta omejitev velja za vrednost vseh sprememb skupaj. V primeru iz 2. in 3. točke je obvezen obrazec za objavo sprememb (EU-20) ! ter obvezno dokumentiranje razlogov (mag. Urška Skok Klima).

Predstavljen je bil tudi Katalog živil za javno naročanje, ki postaja pomembno orodje za naročanje živil v javnih zavodih. Gre za aplikacijo, ki jo je razvila GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, skupaj s partnerji. Ta javnim zavodom močno olajša pripravo javnega naročila živil, saj je oblikovana tako, da sproti izračunava zakonodajno zahtevane deleže ekoloških živil, živil iz shem kakovosti in izločenih sklopov. Na enem mestu ponuja široko ponudbo živil podjetij, zadrug in kmetij. Uporaba aplikacije je bila prikazana na primeru javnega zavoda, ki sodeluje v projektu z Mestno občino Kranj. V okviru tega projekta bo 12 javnih zavodov iz Mestne občine Kranj pripravilo predračune po omenjeni aplikaciji in oddalo javna naročila v sklopu dinamičnega nabavnega sistema.

Na področju aktualnih tem v prehrani so bile predstavljene vse dimenzije trajnosti v agroživilstvu ter glavni trendi na področju označevanja in uživanja živil izboljšane hranilne sestave.


Še posebej so bile izpostavljene aktivnosti, vezane na promocijo in ponudbo polnozrnatih izdelkov. Gre za pomemben trend v prehrani, ki mu bo v prihodnje namenjeno vse več pozornosti. Kljub temu, da polnozrnati izdelki zaradi vsebnosti polnozrnatih sestavin predstavljajo pomemben vir prehranske vlaknine, so potrošniki še vedno premalo informirani in ozaveščeni o koristnih učinkih uživanja tovrstnih izdelkov.

Aktualna ponudba polnozrnatih izdelkov na slovenskem trgu, kot tudi ponudba živil izboljšane hranilne sestave, je predstavljena v posebni publikaciji "Odloči se za živila 2021 izboljšane hranilne sestave".

V okviru dogodka je bila prvič predstavljena tudi analiza označb izdelkov iz publikacije, s poudarkom na prehranskih in zdravstvenih trditvah, ki so za potrošnika prvi stik z lastnostmi živil izboljšane hranilne sestave (npr. nizka vsebnost sladkorjev/natrija oz. soli/nasičenih maščob/maščob, brez sladkorjev/natrija oz. soli/maščob, vir/visoka vsebnost prehranske vlaknine).
Udeleženci dogodka pa so lahko izdelke, ki so predstavljeni v publikaciji "Odloči se za živila 2021 izboljšane hranilne sestave" tudi poskusili.

 

NAJPOMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI NA PODROČJU
KATALOGA ŽIVIL ZA JAVNO NAROČANJE

Trenutno načrtujemo nadgradnjo Kataloga živil za javno naročanje, ki bo ponudnikom, ki že imajo vnesene svoje izdelke v Katalogu živil za javno naročanje omogočala hiter, avtomatski prenos podatkov iz kataloga v predračun. S tem jim bomo prihranili veliko časa in sredstev, saj ne bo potrebno, da bi podatke o izdelkih, ki so jih že vnesli v Katalog živil, ponovno vnašali v predračune javnih zavodov. 

Katalog živil za javno naročanje je bil tudi prepoznan kot primer dobre prakse s strani Evropske komisije. Vzpostavila je projekt JA Best-ReMaP, pri katerem bodo sodelujoče evropske države preizkušale aplikacijo Katalog živil za javno naročanje v svojem okolju, skladno s ponudbo na lastnem trgu. Na podlagi izkušenj z aplikacijo, bo na koncu projekta pripravljen dokument s prednostmi in izzivi, s katerimi so se države srečevale ter predlog nadaljnjih aktivnosti. 

Dodatne informacije: Katalog živil za javno naročanje | Katalog živil (katalogzivil.si)

 

 

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Nazaj