GZS Katalog živil za javno naročanje

ZAVEZA ODGOVORNOSTI

Projekt je zaživel leta 2015 kot odziv GZS-ZKŽP in njenih članov na številne poskuse uvedbe davka na sladke pijače. Da fiskalni ukrepi niso primerno orodje za spreminjanje prehranjevalnih navad potrošnikov, skušamo strokovno argumentirati tudi danes. Z oblikovanjem in izvajanjem samoregulative v praksi želimo na veliko bolj transparenten in konstruktiven način prispevati k doseganju ciljev prehranske politike. Ker je bil v preteklosti v medijih najbolj izpostavljen sektor brezalkoholnih pijač, so se člani sekcije SEBAP odločili, da bodo po zgledu evropskega združenja UNEDA in nekaterih drugih držav članic tudi sami proučili dejansko stanje na ključnih področjih, ki izhajajo iz prehranske politike (oglaševanje, trženje, označevanje, izboljšanje sestave izdelkov, razvoj novih) ter oblikovali svoje zaveze odgovornosti. Medtem ko omenjeni sektor danes aktivno in uspešno implementira svoje zaveze v praksi, se je projektu novembra 2017 pridružil tudi mlečnopredelovalni sektor. Svoje zaveze je osredotočil na zniževanje vsebnosti dodanega sladkorja v izbranih kategorijah mlečnih proizvodov in na promocijo ponudbe izdelkov z manj sladkorja.

več: www.zaveza-odgovornosti.si

www.facebook.com/ZavezaOdgovornosti