GZS Katalog živil za javno naročanje

 

VABIMO VAS NA DELAVNICO Z   NASLOVOM

IZDELAVA JAVNEGA NAROČILA ZA ŽIVILA PO VAŠI MERI

 

Delavnica poteka pod strokovnim mentorstvom, z uporabo spletne aplikacije Katalog živil za javno naročanje.

 

Proces priprave javnega naročila je dolgotrajen in obremenjujoč, saj je poznavanje trga pomanjkljivo, posledično pa tudi poimenovanje živil in oblikovanje sklopov. Javna naročila so z vidika zadostitve ciljev Uredbe o zelenem javnem naročanju pogosto neustrezna, kar je posledica  nerazumevanja njenih določil.

Na delavnici vam bomo predstavilo zakonodajo, ki je podlaga za izvedbo postopka javnega naročanja, delovanje spletne aplikacije Katalog živil za javno naročanje, ustrezne načine oblikovanja sklopov za javno naročilo, vključno z izločenimi sklopi ter oblikovanje meril kakovosti.

V sklopu delavnice boste izdelali boste lasten predračun za javno naročilo, za kar boste potrebovali svoj nabor živil s količinami in ocenjenimi cenami. Te podatke prinesite s seboj na USB ključu.

Pripravili boste izločene sklope in izvedli povpraševanja po lokalnih živilih.

TERMINI IN LOKACIJA:

- 28. 1. 2020,

- 6. 3. 2020,

- 27. 3. 2020,

- 23. 4. 2020,

-15. 5. 2020

- 25. 9. 2020,

- 23. 10. 2020,

- 27. 11. 2020.

CPU Center za poslovno usposabljanje, dvorana Krka

Kardeljeva ploščad 27a

1000 Ljubljana

KOTIZACIJA  IN PLAČILO

Kotizacija znaša 180,00 eur + DDV. Kotizacija vključuje gradivo in malico med odmorom.

Plačilo se izvede na podlagi prejetega računa po izvedeni delavnici.

PRIJAVA PREKO SPLETNEGA OBRAZCA: PRIJAVA

Prijava je možna do zasedenosti prostih mest.

 

 

description ...
1