GZS Katalog živil za javno naročanje

Izločeni sklopi

Namen orodja lokalna košarica je pridobitev ponudb za živila skladno s 5. točko 73. člena ZJN-3, ki dovoljuje, da naročnik odda javno naročilo za posamezne izločene sklope brez uporabe postopkov iz tega zakona, če je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 80.000 € za blago ali storitve, vendar skupna vrednost sklopov, oddanih brez uporabe tega zakona, ne sme presegati 20% skupne vrednosti vseh sklopov.

Javni zavod v nabor izločenih sklopov umesti tipe živil, za katera želi prejeti ponudbo. Pred oddajo povpraševanja ponudnikom javni zavod določi rok prejema ponudbe in v opombe vnese predvidene količine ter obdobje dobave (npr. 1000 kg za obdobje 6 mesecev). Povpraševanje se lahko odda vsem ponudnikom preko elektronske pošte za posamezen tip živila ali samo določenim.